DIRECT CLIËNT AANMELDEN! OF BEL 085-8330010 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Klachtenbehandeling

Klacht?

Thuiszorg PureCare B.V. doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen. Toch kan het misschien gebeuren dat onze zorg niet aansluit bij uw wensen en verwachtingen.

U bent het bijvoorbeeld ergens niet mee eens of u bent ontevreden. Als u ergens ontevreden over bent, dan is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten zodat we passende maatregelen kunnen treffen.

Thuiszorg PureCare is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg en onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.

Neem contact op met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl Of vul het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl 

 

Hoe dient u uw klacht in ?

  1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
  2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
  4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
  5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
  6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
  7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
  8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.