DIRECT CLIËNT AANMELDEN! OF BEL 085-8330010 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Missie en Visie 

Onze Missie:

Nieuwe en verfrissende thuiszorginitiatieven ontwikkelen waarbij de zelfredzaamheid van onze cliënten in de vertrouwde omgeving van hun eigen huis
centraal staat.

 

Onze Visie:

Niet betuttelend maar juist vanuit kracht! Het team van Thuiszorg PureCare wil dat ouderen en mensen met een functie beperking of chronische ziekte de keuzevrijheid hebben om hun zorgverlening naar gelang hun behoeften en wensen te ontvangen.


Regie over uw leven! Wij geloven dat zelfredzaamheid voorop staat en zien het als onze verantwoordelijkheid om u te helpen de regie over uw leven te houden in uw vertrouwde omgeving; waar nodig in goed overleg met familie, vrienden of buren.

Aandacht, betrokkenheid en respect! Vanuit deze drie principes biedt ons team zorgoplossingen op maat – van lichte tot complexe zorg – en altijd met goede zorg in eigen huis als uitgangspunt.


Bij ons is iedere aanvraag speciaal. Wij kijken altijd naar de persoonlijke wensen vanuit onze cliënten en richten onze zorg daaropin. Wij dagen onszelf uit dit continu te verbeteren. Wij verlenen zorg vanuit grote passie en professie.
De cliënt staat hierbij altijd centraal en houdt de regie.